Gruppe 2 patienter

Honorar for lægekonsultation er aktuelt 200 kr. Eventuelle tillægsydelser efter lægeforeningens oplæg.