Praktisk info

Telefontid
Læge Allan Christiansen kan træffes kl. 08-09 på telefon 44 64 68 28.
Telefon til almindelige henvendelser
Telefonnr. 44 64 68 28 er til almindelige henvendelser så som tidsbestilling receptfornyelser, spørgsmål til sekretæren om vaccinationstidspunkter,  priser etc.Telefonen er åben mandag-fredag fra 09.30-12.00.
Herefter vil kun akuttelefonen, 44 64 68 38, være åben indtil  kl. 15.30.
AKUT-telefonen
AKUT-telefonen: 44 64 68 38 bedes forbeholdt akutte henvendelser, d.v.s. akut opstået sygdom eller forværring af aktuel evt. kronisk sygdom.Telefonen er åben i tidsrummet 09.00-15.30.
NB: kun akutte henvendelser på akut-telefonen.
Konsultation
Konsultation kun efter aftale.

HUSK ALTID DET GULE SUNDHEDSKORT  PÅ PATIENTEN!

Ved tidsbestilling bedes I være i god tid og være venlige at ringe afbud, hvis konsultationen alligevel ikke er nødvendig.
Vi vil sædvanligvis bede Jer oplyse om grunden til konsultationen, så vi kan være bedst muligt forberedt og sætte korrekt tid af.

Al betaling: Visse attester, herunder sygemeldinger, vaccinationer, kørekortattester m.fl. – bedes foretages kontant, da vi ikke modtager dankort.
Attester fra kommuner og forsikringsselskaber betales altid af disse.

Sygebesøg
Anmodning om evt. sygebesøg inden kl. 09.00 via direkte kontakt til Allan i morgentelefontiden.
Fredage om eftermiddagen kan kun køres planlagte besøg – med mindre helt specielle forhold er til stede.

Akut lægehjælp
Ved behov for akut lægehjælp udenfor klinikkens almindelige åbningstid henviser vi til 1813.

I ekstreme situationer ringes altid 112.

Om E-kommunikation
Kommunikation med klinikken over internettet sker via den direkte adresse www.allanchristiansen.dk eller indirekte via www.sundhed.dk.

Bemærk: Ved henvendelse til klinikken – via internettet – skal patienten/bruger først tilmeldes og formelt oprettes i klinikken som brugere.

Husk at tjekke fravær og ferie, inden du benytter E-kommunikation.

Ved receptfornyelse kan man ikke påregne ekspedition af afhængighedsskabende medicin !

Ved ordination af afhængighedsskabende medicin skal patienten møde op i konsultationen og ALTID medbringe sygesikringskort.

Man kan bestille tid til konsultation over  hjemmesiden, men tidligst fra ugedagen efter den aktuelle dato. Ved behov for evt. hurtigere tid skal klinikken kontaktes telefonisk inden for telefontiden.

Ved spørgsmål til læge Allan L. Christiansen sendt som e-mail må man påregne en svartid på op til 3 dage,  så denne kommunikationsform er absolut ikke egnet til akutte sygdomstilfælde. Der kan kun stilles spørgsmål, hvor svarene kan være korte.

Mange prøvesvar kan med fordel gives via nettet.

Vær venlig at huske dit sygesikringskort ved alle henvendelser i klinikken.

Sygdom ved ophold fjernt fra egen læge:
Hvis du under midlertidigt ophold andre steder i landet får behov for akut lægehjælp, kan du kontakte en læge i området, hvor du opholder dig.

Udlandsrejser
Hvis du har en sygdom, herunder kronisk sygdom, og du påtænker en udlandsrejse, bør du søge oplysning om rejseforsikring hos dit forsikringsselskab eller din rejseforsikring. Der er ret indviklede regler på området.

Flytning og lægeskift
Man har ret til at vælge læge inden for 15 km fra sin bopæl (i København dog 5 km). Ved flytning inden for et lokalområde vil man derfor ofte kunne beholde sin praktiserende læge. Hvis lægen er indforstået (parat til at køre sygebesøg over 15 km) kan man vælge en læge, der bor mere end 15 km væk.
Nærmere oplysning fås hos kommunen, hvor lægevalg finder sted. Hvis du skifter læge, kan du give din nye læge tilladelse til at rekvirere din journal fra den tidligere læge, eller du kan bede din tidligere læge om af overføre din lægejournal til den nye læge.