Vaccinationer

Alle vaccinationer i Danmarks børnevaccinationsprogram, se nedenfor – er gratis.

Genvaccination mod stivkrampe (tetanus) og difteri af unge og voksne (i samme injektionssprøjte – første gang som 15-årig, herefter hvert 10. år resten af livet) er ligeledes gratis.

Vedrørende “vaccination mod lungebetændelse” – bør I informeres af lægen. (betales af patienten selv: Er effektiv i 5 år – mod een type lungebetændelse. (se nedenfor: Pneumovax)

Andre vaccinationer, der skal betales af patienten, evt. dennes arbejdsgiver.

Hepatitis A (langvarig, ca 15 år, antistoffer dannet af eget immunsystem)
Gives minimum 10-14 dage før afrejse, skal gentages (uanset ny rejse eller ej) efter 6-12 mdd.
– for at opnå fuld langvarig effekt.
Bestilles fra apoteket, hvor patienten henter vaccinen og betaler til dagspris.
Ikke nødvendig til børn under 10 år.

Hepatitis A+B, langvarig 15-20 år, egne antistoffer)
Gives minimum 10-14 dage før afrejse, skal gentages efter ca. 1 og 6 måneder for fuld langvarig effekt.
Bestilles fra apoteket, hvor patienten henter vaccinen og betaler til dagspris.

Hepatitis B
Langvarig, ca 15-20 år, egne antistoffer): gives minimum 10-14 dage før afrejse, skal gentages efter ca. 1 og 6 måneder for fuld langvarig effekt.
Bestilles fra apoteket, hvor patienten henter vaccinen og betaler til dagspris.

Pneumovax = vaccine mod een enkelt lungebetændelsesfremkaldende bakterie, anbefales især til patienter i predinisolonbehandling (binyrebarkhormon), hjerte-lungesyge samt ældre med relativt hyppige hospitalsindlæggelser.
Gives hvert 5. år (ikke hyppigere !).
Pris: kr. + moms kr. = 300 kr.

BCG-vaccine til injektion (mod tuberkulose)
Pris: Dagens pris + moms.

Dukoral-vaccine til injektion (mod kolera)
Bestilles fra apoteket, hvor patienten henter vaccinen og betaler til dagspris.

Japansk encephalitis (mod japansk hjernebetændelse)
Bestilles fra apoteket, hvor patienten henter vaccinen og betaler til dagspris.

Rabies-vaccine til injektion (mod hundegalskab = abebid i Thailand)
Bestilles fra apoteket, hvor patienten henter vaccinen og betaler til dagspris.

TBE = flåt-båren hjernebetændelse (borrelia).
Bestilles fra apoteket, hvor patienten henter vaccinen og betaler til dagspris.

Typhim-vaccine til injektion (mod tyfus = mavetarminfektion).
Bestilles fra apoteket, hvor patienten henter vaccinen og betaler til dagspris.

Varilrix-vaccine til injektion (mod herpes zoster = helvedesild).
Bestilles fra apoteket, hvor patienten henter vaccinen og betaler til dagspris.

Danmarks aktuelle børnevaccinationsprogram

Alle vaccinerne gives som injektion i een sprøjte.

1. serie – ca 3 måneder gammel, injektion mod di-te-ki-pol-HIB = en alvolig meningitis = hjernehidebetændelse.
hvor di er difteri, der bl.a. kan give alvorlig og livstruende halsbetændelse, te er tetanus = stivkrampe, ki er kighoste og pol er polio = børnelammelse.

2. serie – ca 5 måneder gammel, injektion mod di-te-ki-pol
HIB, hvor di er difteri, te er tetanus = stivkrampe, ki er kighoste og pol er polio og HIB vaccine mod meningitis.

3. serie – ca 12 måneder gammel, injektion mod di-te-ki-pol-HIB – hvor di er difteri, te er tetanus , ki er kighoste og pol er polio og HIB vaccine mod meningitis.

Når barnet er ca. 15 måneder gammel gives første MFR (M = mæslinger, F = fåresyge, R = “røde hunde”).

Ved 4 års undersøgelsen gives 2. MFR-vaccine. Blev tidligere givet ved 12 års alderen.

Ved 5 års undersøgelsen gives Di-Te-Ki-Pol-Booster, som injektion vaccine mod difteri, stivkrampe, kighoste og Polio.

Ved 12. år alderen gives til piger HPV-vaccine 1 og efter 6-12 mdr HPV-vaccine 2. Det er en vaccine mod Human Papillom Virus, der giver beskyttelse mod udvikling af primært livmoderhals-kræft, men også mod nogle typer af endetarms- og hals-kræft. For piger, der er over 14 år, eller har haft seksuel debut, gives 3 HPV-vaccinationer. Den 2. og 3. vaccination gives hhv 1 og 6 mdr. efter den 1. vaccination.

Vaccinationer er forebyggende behandlinger Vi vaccinerer derfor ikke børn, der har feber, men foretrækker at vente til, de har været feberfri i ca. 7 dage.
Børn med almindelig forkølelse, der spiser, drikker og iøvrigt er upåvirkede, vaccineres.

Yderligere oplysninger kan findes under punktet nyttige links, Statens Seruminstitut.